This is #AamchiCity 🔵

तो समुद्र, त्या इमारती, ते बॉलीवूड आणि ती धावपळ.. ही City म्हणजे एक गोंधळ आहे, हि मुंबई म्हणजे एक hustle आहे. ही वाघांची ...